17.4 C
Świecie
czwartek 13 czerwca 2024
Strona głównaInwestycjeProjekt plaży w Salnie. Gmina unieważniła postępowanie

Projekt plaży w Salnie. Gmina unieważniła postępowanie

Gmina Koronowo przygotowuje się do inwestycji polegającej na zagospodarowaniu plaży w Salnie. Część mieszkańców nie chce jednak prac w tym miejscu

Co jest w planach? Według założeń kąpielisko ma zostać pogłębione, wykarczowane zostaną trzciny. Przy plaży ma powstać także pomost w kształcie litery T. Ma to być konstrukcja pływająca o wymiarach w części równoległej do linii brzegowej 10 m x 4,8 m oraz w części prostopadłej do linii brzegowej 20 m x 3 m. To jednak nie wszystko. W planach jest montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, posadowienie paleniska do ogniska oraz dwóch wiat o powierzchni do 35 metrów kwadratowych wraz ze stołami i ławkami oraz urządzenie dwóch zejść na plażę w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego ma zostać wyremontowana droga prowadząca do plaży o długości około 800 m.b.

Gmina postępowanie przetargowe unieważniła

Niedawno ogłoszono przetarg na wykonanie projektu. Gmina na projekt planowała przeznaczyć 90 tys. zł – chociaż w jednym dokumencie pojawia się też kwota 80 tys. zł. W postępowaniu zgłosiła się jedna firma – Socha z Bydgoszczy. Rozbiła ona to na trzy zadania, gdzie łączna wartość wyniosła 289 tys. zł. Gmina unieważniła postępowanie. W uzasadnieniu czytamy: „Zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 ppkt. 4 lit. a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na zaprojektowaniu obiektu typu pomost pływający. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Projekt musi być zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, W złożonej w przedmiotowym postępowaniu ofercie oraz przedłożonych podmiotowych środkach dowodowych ww. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu” oraz „Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 uPzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. 90.000,00 złotych brutto. W związku z faktem, iż ceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp.”

Głosy sprzeciwu

Należy nadmienić, że przetarg jest efektem decyzji sołectwa, które przeznaczyło na to środki z funduszu sołeckiego. Niektórzy mieszkańcy są jednak przeciwni inwestycji. Uważają oni, że to naturalna plaża i taką powinna pozostać. – Według mnie wystarczy tylko zadbać o to miejsce wyciąć trzciny, wygrabić dno, zrobić trochę większą plażę – twierdzi pani Magdalena. Osoby korzystające z plaży w Salnie wysuwają teorię, że przez prace modernizacyjne zniknie urok tego miejsca.

Fot. archiwum IN

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie