5.5 C
Świecie
środa 21 lutego 2024
Strona głównaAktualnościElektrownie wiatrowe na terenie gminy Koronowo. Burmistrz zaprasza do składania wniosków

Elektrownie wiatrowe na terenie gminy Koronowo. Burmistrz zaprasza do składania wniosków

Burmistrz Koronowa zaprasza do składania wniosków do projektu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo mającej na celu wyznaczenie potencjalnych terenów, na których będą mogły powstać elektrownie wiatrowe

Celem złożenia wniosku jest wytypowanie przez Burmistrza Koronowa terenów, dla których zasadne będzie przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wyznaczenie stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Koronowa, na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo, z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: sekretariat@um.koronowo.pl)

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo, pod nr telefonu 52/382-64-56, w godzinach pracy urzędu.

źródło: Urząd Miejski w Koronowie

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie