20.3 C
Świecie
sobota 20 lipca 2024
Strona głównaAktualnościCo z uchodźcami przebywającymi w ośrodkach wczasowych na terenie gminy Koronowo? Jest...

Co z uchodźcami przebywającymi w ośrodkach wczasowych na terenie gminy Koronowo? Jest kilka wariantów

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Koronowie sporo czasu poświęcono sytuacji związanej z uchodźcami przebywającymi w ośrodkach wczasowych na terenie gminy Koronowo

Już na początku sesji radny Stanisław Gliszczyński zwrócił się z pytaniem do skarbnik gminy Alicji Tymek, czy wpłynęły pieniądze od wojewody na wsparcie obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują w ośrodkach wypoczynkowych i czy wypłacono je właścicielom ośrodków. – Wpłynęły dwie transze, jedna została już wypłacona – przekazał burmistrz Patryk Mikołajewski. Alicja Tymek dodała, że wpłynęło 46 tys. 80 zł. Ponadto na jutro (1 kwietnia) została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koronowie, aby dokonać zmian w budżecie, ponieważ wpłynęła kolejna transza w kwocie 115 tys. zł. Środki te mają zostać przekazane trzem ośrodkom w których przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Wsparcie duchowe

Do dyskusji włączył się także radny Maciej Szlagowski, który zwrócił się z prośbą, aby z budżetu gminy przeznaczyć pieniądze na dowóz dzieci ukraińskich na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe oraz zadał pytanie czy prawdą jest, że ośrodki wczasowe nie będą ponosić kosztów za chociażby zużytą wodę lub odpady. – Jest to wszystko uzgodnione z prezesem naszej spółki komunalnej – odpowiedział burmistrz Mikołajewski. – Jeżeli chodzi o dowozy, to robimy to. Mamy ulokowanych uchodźców w ośrodkach wczasowych i ułatwia nam to transport zbiorowy. Polecam też sprawdzić ofertę domu kultury, który również mocno zaangażował się w pomoc uchodźcom, organizuje zajęcia w języku ukraińskim. Odbyłem też spotkanie z księdzem proboszczem, który będzie aplikował o gminne wsparcie z naszych środków finansowych, bo ksiądz proboszcz chciałby również zapewnić tę opiekę duchową dla tych ludzi. Chciałby zorganizować w obrzędzie greko-katolickim mszę i prosi nas o pomoc, żebyśmy zorganizowali transport dla tych ludzi – dodał włodarz.

Mieszkańcy wpłacili 9 tys. zł

Skarbnik gminy zaznaczyła, że z budżetu gminy zostały zakupione m.in. niezbędne leki dla dzieci przebywających w ośrodkach. Mieszkańcy gminy Koronowo ponad 9 tys. zł wpłacili na konto, które gmina założyła. Środki te zostaną przekazane do MGOPS. Z tych pieniędzy mają być kupione najpotrzebniejsze rzeczy np. brakuje bielizny, ubranek dla dzieci. Trzeba było również zatrudnić tłumaczy języka ukraińskiego. Oprócz tego wydanych zostało 500 numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy. Pomyślano też o wyprawkach szkolnych dla ukraińskich dzieci. Będą one uczyły się też języka polskiego.

„Nie zgubmy pewnych proporcji w pomocy”

Wobec powyższych informacji głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Bogusław Guziński. – Taka uwaga ogólna, w czasie komisji finansów mieliśmy wizytację szkół i panowie dyrektorzy akcentowali też problemy naszej młodzieży w zakresie dojazdu do szkół, ale też biedy panującej wśród naszych uczniów – mówił Bogusław Guziński. – Pan dyrektor ZSZ mówił, że m.in. dowozi się samochodami prywatnymi nauczycieli tych uczniów, robi się liczne paczki, zrzucane są pieniądze. Chciałbym zaapelować, żebyśmy nie zgubili pewnych proporcji w pomocy – dodał wiceprzewodniczący. Mowa tutaj była o szkołach średnich, które należą do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Koronowo na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Oferta Fundacji Eko Przyjazna

Z kolei przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Katarzyna Szulta-Romaniuk poinformowała, że na ręce pana burmistrza została złożona oferta Fundacji EkoPrzyjazna zorganizowania pomocy dla obywateli Ukrainy i zaoferowała chęć współpracy z gminą w tym zakresie, biorąc na siebie finansowanie wielu usług dla gości z Ukrainy oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jedynym problemem dla tej współpracy jest brak lokalu. Fundacja wskazała na nieużytkowany lokal przy dawnym Muzeum Ściśle Tajnym w Tryszczynie.

Uchodźcy będą na hali widowiskowo-sportowej?

Przy okazji lokalu w Tryszczynie burmistrz Mikołajewski przekazał, że wpłynęło pismo od kierownika Stoby (GCZK), który zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu na nowe zadanie inwestycyjne tj. np. adaptacja pomieszczeń właśnie po dawnym muzeum na cele mieszkalne, aby tymczasowo zakwaterować tam uchodźców z Ukrainy. – Uchodźców w ośrodkach mamy do 1 czerwca – mówił na sesji włodarz gminy. – Ilu z tych państwa wyjedzie do siebie, albo ilu będzie w innych miastach, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Za wszelką cenę rękoma i nogami staramy się, aby uniknąć relokacji tych ludzi na halę widowiskowo-sportową, gdyż byłoby to swego rodzaju skoszarowanie bez absolutnie żadnej prywatności dla tych ludzi. Stąd moi pracownicy podjęli misję objazdową tj. inwentaryzację budynku nad bunkrem do którego przewidziane jest wstępnie około 40 osób. Wiem, że 40 osób to jest kropla w morzu potrzeb na 580 osób w naszej gminie. Od poniedziałku rusza też inwentaryzacja wybranych świetlic wiejskich, które można dostosować do takich rzeczy. Musimy być przygotowani na to, że cześć tych osób zostanie w naszej gminie i w tych ośrodkach nie zostanie i ja niechałbym, aby z dniem 1 czerwca ci ludzie koczowali na rynku, a już w ogóle bym nie chciał, aby mieszkali na hali, bo uważam, że to nie są warunki dla kobiet z dziećmi – dodał gospodarz gminy Koronowo.

„Jak to się skończy nie wiemy”

Katarzyna Szulta-Romainiuk podkreśliła, że przystosowanie świetlic do warunków mieszkalnych to trudne zdanie, tym bardziej, że zbliżają się wakacje i odbywają się tam dla dzieci zajęcia.

– Jak to się skończy i kiedy, tego nie wiemy – mówił natomiast zastępca burmistrza Koronowa Sławomir Marszelski.

Fot. Arch. MB

Zdjęcie wykonane, gdy do ośrodka w Terespolu Pomorskim dotarli pierwsi uchodźcy

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie