7.1 C
Świecie
środa 21 lutego 2024
Strona głównaAktualnościUnieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Koronowo. Można uzyskać dotację

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Koronowo. Można uzyskać dotację

Rada Miejska w Koronowie uchwaliła nową uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielana jest na wykonanie zadania kompleksowo (demontaż, transport i unieszkodliwianie na uprawnionym składowisku)

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.
Termin składania wniosków : 1 marca do 30 września. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, uzyskane po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i obejmujące koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zabezpieczenie połaci dachowej po demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez wykonawcę leży po stronie wnioskodawcy. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Gmina Koronowo podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę na dotację w ramach „Programu Priorytetowego azbest 2021-2023” na zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo. Wnioski można składać w trybie ciągłym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1. Wnioski z załączoną dokumentacją będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych i realizowane w latach 2022-2023 w kolejności złożenia.

Informacja: Urząd Miejski w Koronowie

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie