1.8 C
Świecie
środa 24 kwietnia 2024
Strona głównaAktualnościRadni za murami koronowskiego więzienia. Czego dotyczyło spotkanie?

Radni za murami koronowskiego więzienia. Czego dotyczyło spotkanie?

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Koronowie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym możliwości wykonywania pracy przez skazanych na terenie Koronowa

– W Zakładzie Karnym w Koronowie odbyło się spotkanie z członkami Rady Miejskiej w Koronowie, którzy zasiadają w Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – informuje por. Wojciech Górski z Zakładu Karnego w Koronowie. – Uczestnicy spotkania mieli szansę porozmawiać o korzyściach wynikających z zatrudniania osadzonych na terenie gminy Koronowo. W trakcie spotkania dyrektor koronowskiej jednostki podkreślił dotychczasową owocną współpracę w  zakresie realizowania ministerialnego programu ,,Praca dla Więźniów” na terenie podległym radzie. Specjaliści w zakresie zatrudnienia przedstawili uczestnikom spotkania obowiązujące przepisy, a także korzyści jakie społeczeństwo może odbierać z możliwej współpracy miasta oraz zakładu karnego – dodaje funkcjonariusz.

Program sprawia że skazani poprzez pracę sami wpływają na finansowanie swojego utrzymania w trakcie odbywania kary. Obecnie wśród zdolnych do pracy skazanych powszechność zatrudnienia w jednostce wynosi około 92%. Poza mury jednostki do pracy wychodzi obecnie blisko 50 osadzonych. Koronowscy osadzeni licznie wykonują pracę na rzecz samorządów, leśnictw czy kontrahentów prywatnych. Zajmują się m.in. obróbką mięsa w ubojni drobiu, segregują śmieci, obsługują sady, sprzątają wagony czy uczestniczą w pracach konserwacyjnych na terenie szkoły. 

Jak wymienia por. Wojciech Górski przedsiębiorcy mogą uzyskać wymierne korzyści związane z zatrudnianiem skazanych, jest o to m.in.:
– wynagrodzenie skazanych naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, choć to w pełnym wymiarze godziny musi zapewniać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
– brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osadzonych (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
– pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
– pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
– korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
– zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
– osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
– możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

– Dzięki zatrudnieniu osadzeni mogą zmienić czas wyznaczony na odbycie kary w czas, podczas którego zwiększają swoje kompetencje, umiejętności, a ponadto gromadzą środki, które ułatwią im funkcjonowanie na wolności, czy odciążą rodziny, które ich wspierają – zaznacza por. Górski. – Zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie. Może to także pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionych środków finansowych oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien. Wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. Zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych, czy samookaleczeniom. Praca wpływa na kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych. Praca przez skazanych eliminuje poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe – dodaje mundurowy.

Spotkanie z przedstawicielami gminy miało na celu rozszerzenie zatrudnienia zewnętrznego skazanych w Gminie Koronowo, a ich zaangażowanie w pracę przysłużyć się społeczności lokalnej.

Fot. por. Wojciech Górski

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie