-3.1 C
Świecie
czwartek 30 listopada 2023
Strona głównaNa sygnaleZorganizowana grupa przestępcza rozbita. Kierowała nią mieszkanka powiatu bydgoskiego

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Kierowała nią mieszkanka powiatu bydgoskiego

W ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, dzięki współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, kierowaną przez 47-letnią mieszkankę powiatu bydgoskiego – Katarzynę S., której członkowie przez kilka lat zajmowali się tzw. oszustwami podatkowymi w obrocie materiałami budowlanymi. W efekcie działań kilkunastu członków grupy doszło do uszczupleń na szkodę Skarbu Państwa opiewających na kwotę około 8 mln zł

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, przy wsparciu funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), prowadzą od ponad roku śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. popełnianiem przestępstw skarbowych.

Z zebranego materiału wynika, że grupa działała co najmniej od 2018 roku do września 2021r. Jej członkowie (i członkinie – połowa składu grupy to kobiety), działając w ramach różnych podmiotów gospodarczych,wystawiali nierzetelne faktury VAT, pozorujące obrót materiałami budowlanymi oraz tzw. leasingu pracowniczego. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu faktycznego, zaś ujawniony w toku śledztwa mechanizm przestępczy polegał na typowej dla tego profilu przestępczości „optymalizacji podatkowej”, tj. kupnie kosztów mających na celu obniżenie podatku należnego przez nabywców fikcyjnych faktur wystawianych w ramach tzw. firm – słupów (podmioty z terenu różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego). Sprawcy wystawiali, przyjmowali i ewidencjonowali fikcyjne faktury VAT, powodując sztuczne zawyżanie kosztów uzyskania przychodu, a następnie – poprzez ich ewidencję – wprowadzali Naczelników poszczególnych Urzędów Skarbowych w błąd co do faktycznego stanu rozliczeń podatkowych, a przez to do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa.

Według aktualnych szacunków działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa w kwocie około 8 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, współdziałając z funkcjonariuszami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, zatrzymali 12 osób zaangażowanych w przestępczą działalność grupy. W trakcie działań przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz siedziby reprezentowanych przez nich podmiotów gospodarczych, dzięki czemu zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci, a także gotówkę o równowartości kilkuset tysięcy złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (w tym Katarzynie S. – kierowania tą grupą), poświadczania nieprawdy w dokumentach podatkowych (czyny kwalifikowane z art. 258§1 i 3 kk, 271§3 kk, 271a§1 kk, 277a§1 kk i inne) oraz przestępstw skarbowych skutkujących uszczupleniami Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach.

Za przestępstwa te podejrzanym grożą surowe kary (dwóm osobom – nawet do 25 lat pozbawienia wolności).

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych – Sąd na wniosek prokuratora – zastosował odnośnie dwojga z nich, tj. kierującej grupą Katarzyny S. oraz Piotra R., środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano – w celu zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa – środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W celu zabezpieczenia wykonania przyszłych kar i środków o charakterze finansowym, prokurator zabezpieczył na mieniu podejrzanych mienie w postaci m.in. nieruchomości i wierzytelności w łącznej kwocie niespełna 4 mln. zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

zdjęcia: CBŚP

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie