4.4 C
Świecie
czwartek 29 lutego 2024
Strona głównaAktualnościW gminie Koronowo powstanie nowe sołectwo? Odbędą się konsultacje społeczne

W gminie Koronowo powstanie nowe sołectwo? Odbędą się konsultacje społeczne

Burmistrz Koronowa wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Mąkowarsko

Chodzi o to, aby podzielić sołectwo Mąkowarsko na dwa mniejsze: Mąkowarsko oraz Sokole Kuźnica. Konsultacje zostaną przeprowadzone od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Będą mogli wziąć w nich udział mieszkańcy sołectwa Mąkowarsko. Odbędą się one w formie formularza, który po wypełnieniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, pok. Nr 1 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo. Wzór formularza dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz w biurze podawczym urzędu.

Sprawa podziału sołectwa Mąkowarsko była omawiana na komisjach Rady Miejskiej w Koronowie. Wniosek w tej sprawie złożył jeden z mieszkańców. Jego zdaniem poprawiłoby to infrastrukturę oraz jakość bytową mieszkańców Sokola Kuźnicy. Mieszkaniec twierdzi, że rodzi to „niechęć i spory Rady Sołeckiej Mąkowarska przy rozpatrywaniu wniosków o środki dla mieszkańców Sokole Kuźnicy”. Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie wstrzymała się z wydaniem opinii w sprawie wniosku. Jak czytamy w opublikowanym protokole członkowie komisji uznali, że problem w podziale środków z funduszu sołeckiego nie jest wystarczającym powodem, aby tworzyć nowe sołectwo. Radny Tomasz Skotnicki jako przewodniczący komisji finansów wypowiedział się, że na dzień dzisiejszy ten wniosek go nie przekonuje. Podzielił propozycję, aby na zebraniu wiejskim wysłuchać stanowiska mieszkańców całego sołectwa Mąkowarsko.

Wnioskodawca podkreślił, że oprócz lamp przy głównej drodze przez 16 lat w Sokolu Kuźnicy nie zrobiono nic. Miejscowość została pominięta i nikt o nią nie dba. Jeśli byłoby sołectwo to byłoby inaczej traktowane.

Zastępca Burmistrza Koronowa Piotr Kazimierski podkreślił na jednej z komisji, że dzielenie sołectw nie jest dobre, a mieszkańcy muszą się porozumieć.

Fot. exbee

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie