13.1 C
Świecie
czwartek 13 czerwca 2024
Strona głównaNa sygnaleStrażacy z OSP Wtelno chcieliby wstąpić do KSRG. Nie ma na to...

Strażacy z OSP Wtelno chcieliby wstąpić do KSRG. Nie ma na to zgody władz gminy

Aktualnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zrzeszonych jest w całym kraju 4777 jednostek OSP. Do tego grona chciałoby dołączyć również OSP Wtelno. Jak się okazuje władze gminy nie widzą takiej potrzeby

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym, według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.

Jednostka była przewidziana do włączenia przez Komendę Główną PSP

W gminie Koronowo w KSRG są jednostki z Gościeradza, Koronowa, Mąkowarska i Wierzchucina Królewskiego. Do systemu chciałaby dołączyć również jednostka OSP Wtelno. Jak się okazuje władze gminy nie widzą takiej potrzeby. O sprawie mówiła na jednej z sesji Rady Miejskiej w Koronowie radna Mirosława Holka. Wystosowała ona również pismo do burmistrza. Czytamy w nim: – Proszę o informacje, dlaczego Ochotnicza Straż Pożarna we Wtelnie nie otrzymała zgody władz gminnych na włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pomimo że w 2021 roku była przewidziana do włączenia przez Komendę Główną PSP. Plan zakłada, że w latach 2021-2024 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy poszerzy się o 513 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z całej Polski. Jednostka OSP we Wtelnie posiada prawie pełne wyposażenie wymagane dla jednostek objętych KSRG, które stale jest uzupełniane, a wyszkolonych druhów jest znacznie więcej od ilości wymaganych. Jednostki włączone do KSRG otrzymują co roku dotację z budżetu państwa za bycie w systemie oraz dodatkową wypłatę za każdy wyjazd. Te środki obniżają koszty finansowania jednostki przez samorząd gminny. W związku z powyższym wnioskuje o wydanie zgody na włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtelnie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

„Korzyści płynące z bycia członkiem KSRG są nieadekwatne”

W odpowiedzi zastępca burmistrza Koronowa Piotr Kazimierski zaznacza, że gmina pod względem wskaźników ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną jest oceniana na wysokim poziomie. – Na tak dobry wynik składa się przynależność czterech jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz poziom wyszkolenia i wyposażenia pozostałych czterech jednostek OSP nie będących w systemie KSRG – twierdzi Piotr Kazimierski. – Cztery jednostki, które nie są w systemie zapewniają nam bezpieczeństwo na wypadek oddelegowania któregoś z zastępów KSRG w rejon poza Gminę Koronowo. Rozmieszczenie jednostek KSRG jest przemyślane i uwarunkowane położeniem geograficznym jednostek. Korzyści płynące z bycia członkiem KSRG są nieadekwatne do wymogów oraz kosztów. W 2020 roku stawka bazowa wynosiła 2.000,00 zł i 65,00 zł za wyjazd (w poprzednich latach kwoty były znacznie wyższe). Z roku na rok dotacje za wyjazdowość są obniżane i tak za rok 2021 wynosi tzw. kwota bazowa 1.600,00 zł plus 60,00 zł za wyjazd.. A więc widoczna jest tendencja spadkowa i będzie się ona raczej utrzymywała – dodaje samorządowiec.

Sytuacja ma być monitorowana

Jednocześnie zastępca burmistrza Koronowa poinformował, że na bieżąco będzie monitorowana sytuacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Koronowo, jak również zasadność wprowadzenia OSP Wtelno do systemu KSRG.

fot. ilustracyjne

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie