18.1 C
Świecie
piątek 19 lipca 2024
Strona głównaAktualnościSpór na linii mieszkaniec – burmistrz Koronowa. Trwa batalia sądowa

Spór na linii mieszkaniec – burmistrz Koronowa. Trwa batalia sądowa

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Koronowa

Sprawa jest bardzo obszerna. Skarżący to mieszkaniec Samociążka. W treści skargi czytamy: – Lokal własnościowy w którym mieszkam z rodziną po zakupie wymagał generalnego remontu. Wykonałem go na własny koszt, łącznie z ociepleniem ścian zewnętrznych i stropu nad lokalem gminnym. Zmodyfikowałem układ pomieszczeń tak, by zapewnić mojej rodzinie godne warunki do życia. Są nimi niewątpliwie pokój dla dziecka i łazienka. Na zebraniu rocznym w 2017 roku nasza mała wspólnota mieszkaniowa większością głosów podjęła uchwałę o włączeniu do naszego lokalu części nieogrzewanego korytarza wspólnego o powierzchni 6,78 m.kw, którą po inwentaryzacji i wpisaniu do księgi wieczystej mieliśmy wykupić od Wspólnoty. Burmistrz Koronowa, podobnie jak w poprzednich latach, nie wstawił się na tym zebraniu. Odgrodziliśmy tę część nowymi drzwiami wejściowymi, oddzielając się tym samym od reszty nieogrzewanego korytarza. Pozwoliło nam to dołączyć do obrysu mieszkania pokój dziecięcy i łazienkę, do których wcześniej znajdowało się poza lokalem – bezpośrednio z nieogrzewanej części korytarza wspólnego, a także zapewniło nam bezpośredni dostęp z w/w pokoju do łazienki. Gdybym tego nie zrobił, to po kąpieli moja rodzina musiałby przechodzić przez nieogrzewaną część korytarza do pokoju dziecka oraz reszty mieszkania. Pozwoliło to nam również stworzyć normalne dojście do łazienki, które wcześniej było prowizoryczne i wymagało przejścia prze kuchnię. W czym tkwi problem? Burmistrz Patryk Mikołajewski żąda żebyśmy usunęli nasze drzwi wejściowe, ponieważ działamy jego zdaniem niezgodnie z prawem i na niekorzyść interesów Gminy Koronowo.

Burmistrz blokuje inicjatywę?

Jak zaznacza mieszkaniec, chce on płacić należne zaliczki za lokal, jednak burmistrz blokuje inicjatywę, nie chcąc zatwierdzić gotowej od marca 2021 roku inwentaryzacji. Tym samym burmistrz nie daje możliwości wykupienia części korytarza. W grudniu 2020 roku burmistrz skierował sprawę do sądu. Na pierwszej rozprawie Patryk Mikołajewski jednak się nie wstawił. Sędzia poinformował, że burmistrz złożył czwarty pozew przeciwko wspólnocie.

Chcemy normalnie żyć”

– Kupiłem mieszkanie za własne pieniądze, za cenę rynkową – zauważa mieszkaniec Samociążka. – Mieszkam w nim z małżonką i niespełna 4-letnim synkiem. Zmagamy się z problemem stwierdzonego autyzmu u synka, który wymaga całodobowej opieki. Chcemy normalnie żyć, pracować i płacić podatki. Sytuacja staje się absurdalna, kiedy burmistrz, o zgrozo na którego głosowałem i z czystej sympatii wsparłem finansowo jego kampanie wyborczą – żąda żebym zdemontował sobie drzwi wejściowe do lokalu, bo sam nie wie czego chce – dodaje mężczyzna.

Jakie ustalenia Rady Miejskiej?

W uchwale Rady Miejskiej w Koronowie czytamy natomiast: – Rada Miejska w Koronowie ustaliła, że do połowy kwietnia 2022 roku nieruchomością tą w imieniu wszystkich współwłaścicieli zarządzał jeden z właścicieli lokali mieszkalnych, natomiast Gmina i pozostali współwłaściciele uczestniczyli w zarządzie tą nieruchomością przede wszystkim poprzez wnoszenie co miesiąc zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości oraz podejmowanie w razie potrzeby uchwał dotyczących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością. Ponieważ jednak pozostali współwłaściciele często nie respektowali powyższych zasad zarządu nieruchomością wspólną i podejmowali czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu tą nieruchomością (przyjmowali uchwały) z pominięciem głosu Gminy, a przy tym czynności te były korzystne jedynie dla tych właścicieli, Burmistrz korzystając z praw członka wspólnoty mieszkaniowej zaskarżał do sądu takie uchwały podjęte, w jego ocenie, z naruszeniem prawa, w celu usunięcia sporu prawnego pomiędzy członkami Wspólnoty na tle obowiązywania tych uchwał.

Gmina miała nie brać udziału w podejmowanych uchwałach

Burmistrz Koronowa twierdzi, że uchwała wspólnoty została podjęta nielegalnie, bowiem nie została podjęta przez wszystkich członków Wspólnoty. Gmina nie głosowała w sprawie tej uchwały, ani nawet nie została poinformowana przez zarządcę o takim głosowaniu, a dowiedziała się o tej uchwale później przy okazji innej sprawy. Nie jest prawdą także – zdaniem burmistrza – że kiedykolwiek wzywał do usunięcia drzwi zamontowanych na tym korytarzu w ramach samowolnie wykonanej adaptacji korytarza.

Gmina otrzymała za mało pieniędzy?

Gmina ponadto wystąpiła do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z pozwem o ustalenie nieistnienia uchwały nr 5/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych uzyskanych w wyniku zakończenia sporu z Gminą Koronowo. Na podstawie tej uchwały właściciele lokali mieszkalnych samodzielnie (zdaniem władz gminy) zdecydowali bowiem, iż środki w kwocie 45.299,10 zł. wpłacone przez Gminę na podstawie ugody ze Wspólnotą Mieszkaniową tytułem zaległych zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólną zostały przypisane przez ówczesnego zarządcę nieruchomości (właściciela jednego z lokali mieszkalnych) do kont zaliczkowych właścicieli lokali mieszkalnych, zwiększając w ten sposób stan ich kont zaliczkowych o kwotę 42.655,85 zł, natomiast do konta zaliczkowego Gminy przypisano z powyższej wpłaty zaledwie kwotę 1.320,96 zł. Gmina twierdzi, że uchwała ta została zastosowana przez właścicieli lokali mieszkalnych, pomimo że nie została ona skutecznie podjęta, gdyż Gmina również nie głosowała w sprawie tej uchwały, a dowiedziała się o niej później przy okazji rozliczenia przez ówczesnego zarządcę nieruchomości kosztów remontu części dachu na tym budynku.

Sprawa w toku – radni podzieleni

Wszystkie sprawy są w toku. Natomiast radni rozpatrzyli skargę na działalność burmistrza za niezasadną. Chociaż nie byli w tej sprawie jednogłośni. Skargę za niezasadną uznało 12 radnych, za zasadną 4, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie