5.5 C
Świecie
środa 21 lutego 2024
Strona głównaBiznes, pieniądze i pracaNagrody w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Kto przyznawał więcej?

Nagrody w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Kto przyznawał więcej?

Radny Rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński opublikował niedawno wykaz nagród pieniężnych jakie zostały wypłacone pracownikom i kadrze zarządzającej Urzędu Miejskiego w Koronowie w 2021 roku. Były burmistrz Koronowa wystąpił z wnioskiem do władz gminy i wedle obowiązujących przepisów prawa takie dane musiały zostać przekazane. Teraz na wniosek radnego Tomasza Skotnickiego opublikowany został wykaz nagród, kiedy to burmistrzem był… Stanisław Gliszczyński

Jak czytamy w piśmie opublikowanym przez Stanisława Gliszczyńskiego ogólna kwota przyznanych nagród w grudniu 2021 r. to 270 tys. 700 zł. W poszczególnych wydziałach zostały przyznane pracownikom następujące kwoty brutto w złotych:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią – 22 tys. 200 zł

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – 36 tys. 100 zł

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego – 23 tys. 600 zł

Wydział Finansowo-Budżetowy – 36 tys. 700 zł

Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 14 tys. 500 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 31 tys. 700 zł

Wydział Organizacji – 32 tys. 300 zł

Urząd Stanu Cywilnego – 10 tys. 500 zł

Samodzielne Stanowiska – 14 tys. 100 zł

Zarząd Gminy – 49 tys. zł

Jeżeli chodzi o osoby publiczne kwestia nagród w grudniu 2021 r. przedstawia się następująco:

Piotr Kazimierski – 8 tys. zł

Sławomir Marszelski – 15 tys. zł

Aleksandra Szews – 13 tys. zł

Alicja Tymek – 13 tys. zł

Barbara Koniarska – 5 tys. zł

Jarosław Stoba – 5 tys. zł

W całym 2021 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Koronowie przyznano 313 tys. 450 zł nagród. Kadrze zarządzającej 65 tys. 500 zł, dyrektor MGZE 7 tys. zł, dyrektor MGOPS 6 tys. 500 zł, dyrektor MGOK 0 zł, dyrektor MBP 1 tys. 500 zł, dyrektor MGOSiR 0 zł. Łącznie daje to zatem 393 tys. 950 zł. Do podanych wyżej nagród nie wlicza się nagród jubileuszowych.

Wobec powyższego z podobnym wnioskiem do władz gminy wystąpił radny Tomasz Skotnicki. Poprosił on, aby przekazać informacje dotyczące wypłaconych nagród w 2014 i 2017 roku, kiedy to burmistrzem był… Stanisław Gliszczyński. Jak podkreśla w odpowiedzi obecny burmistrz Patryk Mikołajewski, 2017 był rokiem, kiedy to mieszkańcy zmagali się ze skutkami nawałnicy. W 2017 roku ówczesny burmistrz przyznał nagrody w łącznej wysokości 366 tys. 180 zł.

Wykaz osób pełniące funkcje publiczne, które w 2017 roku otrzymały nagrodę:

I zastępca burmistrza: maj 5 tys. zł, grudzień 25 tys. zł

II zastępca burmistrza: maj 5 tys. zł, grudzień 22 tys. zł

Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego: maj 2 tys. zł, grudzień 5 tys. zł

Sekretarz Gminy: maj 5 tys. zł, grudzień 15 tys. zł

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich: maj 1 tys. 200 zł, grudzień 3 tys. 500 zł

Skarbnik Gminy: maj 9 tys. zł, 22 tys. zł

W roku 2014 ówczesny burmistrz przyznał nagrody w łącznej wysokości 309 tys. zł. Skarbnik gminy w 2014 roku otrzymał 29 tys. zł, zastępca burmistrza 22 tys. 500 zł. sekretarz gminy 22 tys. 500 zł.

– Poprzedni Burmistrz Koronowa Pan Stanisław Gliszczyński przyznawał nagrody dla swoich współpracowników znacznie przekraczające wielokrotność minimalnego wynagrodzenia – twierdzi obecny burmistrz Patryk Mikołajewski. – Ówcześni zastępcy, sekretarz czy skarbnik otrzymywali nagrody przekraczające znacznie dziesięciokrotność ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto nagrody przyznawane były w sposób dowolny i nie odnoszący się do rzeczywistych osiągnięć lub niepozwalający ocenić przesłanek ich przyznania. U żadnego pracownika w aktach osobowych nie ma uzasadnienia przyznania nagrody.

Fot. archiwum IN

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie